engelen banziger
 


Orthopedische schoenen

Wanneer uw voetproblemen niet meer te verhelpen zijn met steunzolen, semi-orthopedische schoenen of aanpassingen aan confectieschoenen, dan zijn orthopedische schoenen de oplossing. Orthopedisch schoeisel is volledig maatwerk; de gehele schoen wordt speciaal voor uw voeten gemaakt. U heeft daarbij de keuze uit tientallen modellen, leersoorten en kleuren.

orthopedische schoenen

De procedure

De behandelend specialist of arts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie. U maakt een afspraak bij ons. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Tevens worden uw persoon- en verzekeringsgegevens opgenomen en vragen wij u naar de indicatie van de specialist of arts.
Wij vragen vervolgens bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren. Deze machtiging is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zodra de machtiging er is worden uw leesten en passchoenen gemaakt en wordt u uitgenodigd om te komen passen. Tijdens het passen worden zo nodig correcties uitgevoerd en wordt samen met u het model en de kleur van de schoenen uitgezocht. Soms is een tweede passing noodzakelijk. Na de pasfase gaan uw schoenen in productie. Als de schoenen gereed zijn wordt er weer een afspraak met u gemaakt om te passen. Als de pasvorm goed is gaat u de schoenen inlopen. Wij maken een controleafspraak om de voortgang te kunnen volgen.

Inlopen
De eerste tijd kunnen de schoenen vreemd aanvoelen. U bent de op uw voet afgestemde schoenen immers niet gewend. Vandaar dat het raadzaam is het dragen van uw schoenen rustig op te bouwen: begin met een paar uur per dag en bouw het in twee tot vier weken tijd op naar een volledige dag. Mocht u na vier weken nog last hebben neemt u dan contact met ons op voor advies of voor een controleafspraak.

Vergoedingen
Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van orthopedische schoenen. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor dit jaar kunt u opvragen bij ons. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit de helft. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage; of dit voor u het geval is, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. De eigen bijdrage rekenen we bij aflevering van de schoenen graag met u af.

Verstrekkingen
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw verzekeraar een machtiging verleent. Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden. Deze regels voor verstrekkingen zijn voor orthopedische schoenen als volgt: Bij de meeste zorgverzekeraars mag u na het eerste paar schoenen na 3 maanden een reserve paar aanvragen. De meeste zorgverzekeraars hanteren een gemiddelde gebruiksduur van 15 maanden maar sommige zorgverzekeraars hanteren de norm van 18 maanden voordat u weer een paar nieuwe schoenen mag aanvragen. Dit herhaalt zich dan iedere 15 of achttien maanden.
U heeft voor de eerste aanvraag altijd een verwijsbrief van de behandelend arts of specialist nodig. Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserve reserveparen.

Levertijd
De levertijd van orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee wij de machtiging van de zorgverzekeraar binnenkrijgen. Gegarandeerd wordt altijd een levertijd van 9 weken geteld vanaf het moment dat de machtiging is afgegeven.

Garantie
Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode. Na het verstrijken van de garantieperiode worden er kosten in rekening gebracht.

Kwaliteitszorg
Wij zijn deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze hele organisatie bovenaan staan. Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Voor u een prettig idee, omdat u, uw (medische) gegevens en uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden. Heeft u echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag. Met uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren!

Eigen bijdrage
De eigen bijdrage van Orthopedische Schoenen, wordt ieder jaar door overheid bepaalt. Klik hier voor meer informatie.

© Bänziger Schoentechniek 2020 - 0475 48 16 09 - info@banziger-schoentechniek.nl- leveringsvoorwaarden - privacyverklaring