engelen banziger
 


Semi- Orthopedische schoenen

In veel opzichten lijken semi-orthopedische schoenen op confectieschoenen; er is een wisselende collectie, ze zijn modieus en ze worden vaak zelfs bij dezelfde fabrikanten gemaakt. Het grootste verschil is echter dat semi-orthopedische schoenen meer ruimte en mogelijkheden bieden om voetbedden en aanpassingen in aan te kunnen brengen. Tevens zijn deze schoenen in verschillende breedtematen te bestellen. Veel mensen die met confectieschoenen niet meer uit de voeten kunnen, maar voor wie volledige maatschoenen niet nodig zijn, kunnen met semi-orthopedische schoenen goed geholpen worden.

De procedure
De behandelend specialist of arts schrijft een verwijzing uit op medische indicatie. U maakt een afspraak bij ons. Tijdens de eerste afspraak worden de maten van uw voeten opgenomen en wordt er een voetafdruk gemaakt. Tevens worden uw persoon- en verzekeringsgegevens opgenomen en vragen wij u naar de indicatie van de arts. Wij vragen vervolgens bij uw zorgverzekeraar een machtiging aan om de schoenen te mogen leveren. Deze machtiging is nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zodra de machtiging er is –dit duurt gemiddeld twee tot vier weken- worden de voetbedden gemaakt en wordt er gepast met een pas-serie.
Dan zoekt u schoen en model uit, deze worden voor u besteld.
Zodra deze binnen zijn, komt u schoen en voetbed samen passen en wordt alles verder afgewerkt.
We maken een controle afspraak om de voortgang te kunnen volgen.

Vergoedingen
Zorgverzekeraars vergoeden het grootste deel van de kosten van semi-orthopedische schoenen. Er geldt echter altijd een (wettelijke) eigen bijdrage. De eigen bijrage voor dit jaar kunt u opvragen bij ons. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dit de helft. Er zijn zorgverzekeraars die andere bedragen hanteren voor de eigen bijdrage; of dit voor u het geval is, kunt u nalezen in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. De eigen bijdrage rekenen we bij aflevering van de schoenen graag met u af.

Verstrekkingen
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, is het noodzakelijk dat uw verzekeraar een machtiging verleent. Deze machtiging wordt doorgaans probleemloos verstrekt, mits de regels voor verstrekking in acht genomen worden. Deze regels voor verstrekkingen zijn voor semi-orthopedische schoenen als volgt: Bij de meeste zorgverzekeraars mag u na het eerste paar schoenen na 3 maanden een reserve paar aanvragen. De meeste zorgverzekeraars hanteren een gemiddelde gebruiksduur van 15 maanden maar sommige zorgverzekeraars hanteren de norm van 18 maanden voordat u weer een paar nieuwe schoenen mag aanvragen. Dit herhaalt zich dan iedere 15 of 18 maanden.
Kinderen, jonger dan 16 jaar, komen iedere 9 maanden in aanmerking voor nieuwe schoenen (bij extreem snelle groei kan dit nog frequenter zijn). Daarentegen krijgen zij geen reserveparen.

Levertijd
De levertijd van semi-orthopedische schoenen is voor een deel afhankelijk van de snelheid waarmee de machtiging van de zorgverzekeraar binnenkomt. Doorgaans is de levertijd van deze schoenen echter 4 weken

Garantie
Overeenkomstig de daarvoor geldende normen, krijgt u gedurende 3 maanden garantie op de pasvorm van de schoenen. Voor het gebruikte materiaal geldt een garantie van 6 maanden. Deze garantiebepalingen zijn niet van toepassing op gebreken, veroorzaakt door onzorgvuldig gebruik of veranderingen aan uw voeten, ontstaan in de garantieperiode. Na het verstrijken van de garantieperiode worden er kosten in rekening gebracht.

Kwaliteitszorg
Wij zijn deelnemer aan de erkenningsregeling, die in de branche voor orthopedische hulpmiddelen van kracht is. Dat houdt in dat kwaliteit en service in onze hele organisatie bovenaan staan. Bij een erkend bedrijf gaat kwaliteit verder dan het leveren van een goed product; alle aspecten binnen onze organisatie moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Voor u een prettig idee, omdat u, uw (medische) gegevens en uw hulpmiddelen met de grootste zorg omringd worden. Heeft u echter suggesties of opmerkingen over onze producten of over ons functioneren, dan horen we dat graag. Met uw suggesties kunnen we ons immers nog verder verbeteren!

© Bänziger Schoentechniek 2020 - 0475 48 16 09 - info@banziger-schoentechniek.nl- leveringsvoorwaarden - privacyverklaring